Gå till huvudinnehåll

Köpa ett företag

Ett sätt att snabbt komma igång är att köpa ett redan existerande företag. Genom att köpa ett företag har du redan från första dagen ett inarbetat namn, kunder och viss omsättning.

Även om du köper ett befintligt företag måste du kunna lika mycket om företagande och vara lika väl förberedd som om du startade ett företag från grunden.

Köpa företag kräver större investering

Du får direkt tillgång till resurser som lokal, leverantörer, utrustning och produkter. Nackdelen med att köpa företag är att det kräver en större investering. Du får helt enkelt betala för att verksamheten redan är uppbyggd.

Branschförhållandena kan också vara sådana att det är bättre att bygga ett företag från grunden och skapa en ny marknadsprofil.

Du kan köpa företag på två olika sätt. Aktie- eller andelsköp innebär att du köper företaget i dess helhet med förpliktelser och allt. Om du bara vill köpa inkråmet kan du köpa en del av verksamheten.

När du köper aktier eller andelar köper du ett företag. Köper du inkråmet är det ett företags tillgångar du köper. Både företag och privatpersoner kan köpa aktier/andelar eller inkråm.

Aktie- eller andelsköp

När du köper en verksamhet som bedrivs i ett aktiebolag eller handelsbolag köper du vanligtvis samtliga aktier eller andelar.

Verksamheten fortsätter som vanligt under samma namn och med samma organisationsnummer och alla tillgångar, skulder och ingångna avtal följer med. Personalens anställningsavtal gäller även om företaget drivs vidare med en ny ägare. Företagets alla tidigare avtal, rättigheter och skyldigheter gäller som de gjorde före köpet. Det innebär att du ansvarar för alla fel och brister som kan uppkomma på grund av företagets tidigare verksamhet. Företaget kan till exempel ha sålt varor som visar sig vara felaktiga.

Även om företaget som du köpt redan är registrerat finns det vissa saker som du måste ändra, bland annat styrelse, postadress, firmatecknare och uppgifter i aktieboken.

Inkråmsaffär

Om du vill köpa en del av verksamheten (en verksamhetsgren) köper du inkråmet. Köp av inkråm innebär att du endast köper tillgångarna i ett företag, eller utvalda delar av tillgångarna. Det kan till exempel handla om leverantörsavtal, tillstånd och andra immateriella tillgångar. Om du vill köpa en verksamhet som bedrivs som enskild firma handlar det alltid om inkråmsöverlåtelse.

Vid en inkråmsaffär, till skillnad från en aktie- eller andelsöverlåtelse, är det lättare att överblicka vad du köper och vilka skyldigheter det kan tänkas medföra. Du kan driva verksamheten vidare utan ansvar för tidigare gjorde affärer och åtaganden. Säljaren har kvar sitt företag och därmed sitt ansvar. Om du driver verksamheten vidare har de anställda rätt att följa med.

Om du endast köper inkråmet behöver du ett företag som du kan driva verksamheten i.

Vad ska du köpa?

När du vill köpa ett företag bör du börja med att lista ut vad du söker. Fundera över vilka motiv du har, vilken inriktning verksamheten ska ha och hur du vill utveckla företaget. Ditt företag ska matcha dig och din önskan om hur just din roll som företagare ska vara.

För att få fram en sökprofil kan du börja med att fundera över några personliga förutsättningar. Till exempel hur du ska finansiera köpet, vilken roll du vill ha i företaget och om det är rätt tillfälle för dig och din familj. Sammanfatta alla punkter du kommer på och beskriv sen företaget.

Du kanske vet inom vilken bransch du vill bedriva verksamhet, mot vilka kunder och kanske i vilken region. Fundera också över produkter, anställda, marknadsföring, utrustning med mera. Genom att skriva ner dina punkter kan du enklare beskriva vad du söker för till exempel en företagsmäklare.

Hur hittar du företaget?

Ett sätt att hitta företag till salu är genom företagsförmedlingar. Leta upp deras webbplatser och anmäl ditt intresse eller ta direktkontakt med en mäklare. Men tänk på att en företagsmäklare är säljarens rådgivare genom hela affären och om du är intresserad av ett företag som mäklaren förmedlar bör du anlita en egen rådgivare inför ett eventuellt köp. Du kan också anlita en egen företagsförmedlare som hjälper dig att aktivt söka efter ett företag.

Banker och revisorer har i sin kundstock många företagare och ibland kan de ha företag som de vet är till salu eller som snart ska säljas. En del av dem tar emot intresseanmälningar från de som är intresserade av att köpa företag.

Dagspress, affärstidningar, branschtidningar och olika webbplatser innehåller ofta annonser om företag till salu. Du kan också sätta in en egen annons.

Känner du till ett företag som du är intresserad av att köpa kan du alltid prova att kontakta ägaren direkt och anmäla ditt intresse.

När du har hittat ett intressant företag att köpa är det dags att läsa på! När du tar kontakt med mäklare eller säljare för att få mer information är det en fördel att vara påläst, det gör att de upplever dig som en mer trovärdig köpare.

Börja med att ta reda på mer om företaget på egen hand. Det är lättare att göra ett trovärdigt intryck som köpare om du har skaffat dig lite kunskaper om företaget i förväg. Därefter kan du kontakta säljaren som kan hjälpa dig med mer information.

När du har tagit reda på det du kan om företaget kan du kontakta någon av de kostnadsfria rådgivare som finns för att få hjälp med att gå vidare. Kostnadsfria rådgivare som du kan använda är till exempel Almi, banker, branschorganisationer och Nyföretagarcentra.

Hitta rådgivare i din region

Due diligence

En due diligence är en undersökning som oftast sker vid en företagsöverlåtelse, en slags företagsbesiktning. Undersökningen kan ses som själva beslutsunderlaget som du utgår från för att förvissa dig om att företaget är rätt för dig och att allt är i sin ordning.

När parterna kommit överens om att en due diligence ska genomföras brukar köparen presentera det han vill undersöka. Som säljare är det ofta viktigt att genom ett avtal om tystnadsplikt försäkra sig om att köparen hemlighåller och inte utnyttjar den information om företaget som delas. Se till att de rådgivare du använder dig av står under sekretess så att du inte sviker säljarens förtroende.

En due diligence utförs av en revisor, jurist eller annan expert på företagsköp och omfattningen varierar beroende på företagets storlek och verksamhet samt köparens krav. Det kan vara ganska dyrt, men det är antagligen ännu dyrare att köpa ett företag som inte är vad som utlovats.

Vad ska du ta reda på?

Syftet med genomgången är att du ska ta reda på om företaget passar dig, verksamhetens förutsättningar på marknaden, om det finns tillståndskrav eller andra förhållanden som påverkar företaget. Stämmer företaget med din sökprofil?

Du ska också ta reda på företagets resultat, resurser, organisation, ingångna avtal och överenskommelser.

Vid köp av till exempel en restaurang eller en butik, gäller det att undersöka varför ägaren säljer. Det kan till exempel vara så att en konkurrent ska etablera sig eller att fastighetsägaren har andra planer. Sådana faktorer påverkar naturligtvis företagets värde, och om företaget överhuvudtaget är värt att satsa på.

Ibland kan säljaren få råd inför en försäljning om hur hen kan göra sitt företag ”vackrare” inför potentiella köpare. Granska därför både maskiner och lokaler såväl som räkenskaperna noggrant. Det går att visa bättre resultat genom att till exempel förskjuta underhåll av byggnader, gratisarbete från familjemedlemmar, mindre avsättning till ägarpension eller att lager som inte går att sälja ligger kvar i räkenskaperna.

Kommer du att hantera personuppgifter?

Inkråmsöverlåtelser som omfattar personuppgifter, till exempel i form av ett kundregister, måste du hantera enligt GDPR, dataskyddsreglerna. Lagen kräver ofta samtycke till hanteringen av personuppgifterna. Andra digitala tillgångar till exempel data och mjukvara kan också omfattas av begränsningar. Det är viktigt att du i förväg vet vad som gäller för alla delarna i det företag du köper eller tar över.

GDPR och hur du ska hantera personuppgifter

När du väl har hittat det företag du vill köpa är det dags att fastställa vad företaget kan vara värt. Det är svårt att fastställa ett objektivt pris och det slutliga priset blir en del av förhandlingen.

När du har samlat in och analyserat information om företaget är det dags att komma fram till det pris du är beredd att betala. Även om säljaren har värderat företaget bör du göra en egen värdering. Anlita en egen företagsförmedlare eller annan rådgivare, till exempel en revisor eller jurist. Priset brukar bli en förhandlingsfråga när du som köpare har den information du behöver.

Hur bestäms värdet?

Värdet är beroende av många saker som till exempel bransch, verksamhetsinriktning, i vilken utvecklingsfas företaget befinner sig, om det är ett levebrödsföretag eller ett företag med en unik affärsidé. Till hjälp finns olika värderingsmetoder som tar hänsyn till olika delar, värdet ligger därför antagligen mellan två eller flera metoders värden.

Värderingsmetoder

Det finns många olika slags värderingsmetoder, här är tre vanliga metoder:

  • Substansvärdering
  • Avkastningsvärdering
  • Marknadsvärdering

Substansvärdering

Substansvärdet är skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder och avsättningar. Metoden baseras på företagets balansräkning och är enkel att göra. Men den bortser från affärsidén och dess möjligheter och är i princip omöjlig att använda för ett tjänsteföretag.

Avkastningsvärdering

Avkastningsvärdering utgår från ett genomsnittligt resultat under två till tre år bakåt i tiden och något år framåt i tiden. Det sammanlagda resultatet räknas sedan upp med en faktor som beror på risk. Värderingsmetoden är komplicerad och baseras på gissningar och antaganden, men det är den mest använda metoden. Metoden används främst om du vill värdera ett företag som gör vinster som baseras på personal, affärsidé, marknad eller något annat som ligger utanför balansräkningen.

Marknadsvärdering

Marknadsvärdering innebär att företaget värderas till det pris som marknaden erfarenhetsmässigt är villig att betala för ett liknande företag. Du tittar alltså på hur mycket som har betalats för andra företag i samma bransch, storlek och ort. Metoden fungerar bäst vid värdering av företag i branscher där företagsöverlåtelser är vanliga, till exempel butiker, taxi, restauranger och kiosker.

Förhandla med säljaren

Inför ett köp bör du förhandla med säljaren om pris och villkor för överlåtelsen. Det är viktigt att du som köpare har skaffat dig en egen uppfattning om hur företaget ska drivas vidare. Du bör också ha gjort en affärsplan med budget som kan ligga till grund för dina ställningstaganden i förhandlingarna.

Inför förhandlingen bör du också ha genomfört en due diligence samt gjort en egen värdering. Då kan du ta ställning till säljarens argument, pris och villkor och bemöta detta utifrån den information du fått fram. Det slutliga priset och avtalsvillkoren är en förhandlingsfråga.

Kontrakt

Ett företagsköp kräver ett undertecknat köpeavtal, men först behöver ni vara överens om alla avtalspunkter. Se till att du har en egen rådgivare som hjälper dig med kontraktet och att du förstår alla villkor i avtalet. Var också noga med att alla viktiga överenskommelser och punkter är med i det skriftliga avtalet.

Planera din start

Du bör planera starten lika noggrant som om du startade en helt ny verksamhet. Eftersom det är mycket att tänka på när man ska starta företag, har vi samlat tips och råd för att du ska kunna förbereda din start. Till exempel hur du gör en affärsplan och utvecklar din affärsidé.

Förbered din start