Gå till huvudinnehåll

Kombinera olika företagsformer

Det kan i vissa fall vara lämpligt att kombinera olika företagsformer. För att vinna ekonomiska fördelar är det vanligt att företagare går samman och startar en ekonomisk förening – för exempelvis inköp.

Det kan finnas många anledningar till att vilja kombinera olika företagsformer. Ett exempel är när en förening till exempel vill starta en affärsverksamhet som inte passar att driva i föreningen. Verksamheten kan då läggas i ett bolag som föreningen äger, men som har en egen styrelse, personal och redovisning.

På det här viset sprids riskerna och verksamheterna renodlas. Det skapar också en möjlighet att överlåta/sälja (knoppa av) verksamheten, om till exempel de anställda vill köpa aktier i bolaget.

Gemensamma inköp

Som ensam företagare är det inte alltid enkelt att förhandla till sig bättre priser, därför är det vanligt att många mindre företag går samman och bildar en ekonomisk förening. Föreningen används för att till exempel göra gemensamma inköp, marknadsföring eller hyra en lokal som företagarna delar på.

Medlemmarna kan vara företag med olika företagsformer. Genom att gå ihop i en ekonomisk förening blir det mer fördelaktigt rent ekonomiskt eftersom man enklare kan förhandla till sig bättre priser och sänka kostnader.

Jord- och skogsbruksfastighet

När en privatperson köper en jord- eller skogsbruksfastighet blir personen normalt enskild näringsidkare genom köpet. Det är inte alltid fördelaktigt att låta all verksamhet ligga i den företagsformen vilket gör att ägare till dessa fastigheter ibland kombinerar sin enskilda näringsverksamhet med exempelvis aktiebolag. I aktiebolaget kan då driften av gården ligga, eller andra affärsverksamheter som ägaren bedriver, exempelvis konsulttjänster.