Gå till huvudinnehåll

Byta företagsform

Byta företagsform

Du kan vilja byta företagsform för ditt företag. Företaget har kanske gått så bra att du vill driva det som ett aktiebolag i stället för som enskild näringsverksamhet. Oavsett varför du vill byta, bör du först se över hur ditt beslut påverkar dig och din verksamhet, både rättsligt och ekonomiskt.

Funderar du på att byta företagsform?  

Det kan finnas många anledningar till att företagare vill byta företagsform. Dessa är de vanligaste:  

  • Du har en enskild näringsverksamhet som går bra och som du vill expandera. Du vill nu byta till aktiebolag för att minska risken för din personliga ekonomi. 
  • Du har en enskild näringsverksamhet och flera som arbetar i företaget vill bli delägare. Det är bara möjligt om ny byter företagsform, till exempel till aktiebolag eller handelsbolag.  

Ta reda på olika företagsformers olika förutsättningar 

Olika företagsformer har olika förutsättningar, krav och regler. Du behöver veta hur du registrerar ditt nya företag och vilka regler som gäller för just den företagsformen. En ny företagsform kan också påverka vilket företagsnamn du kan välja att ha. 

Välj företagsform

Ta gärna hjälp av en redovisningskonsult  

Prata gärna med en redovisningskonsult om hur det skulle påverka verksamheten och dig som ägare om du skulle byta företagsform.

Bestäm vad som ska hända med ditt nuvarande företag 

Börja med att besluta vad som ska hända med ditt nuvarande företag. Ska det finnas kvar eller ska du avveckla det? Om du behåller ditt nuvarande företag kommer du alltså att driva två företag. Om du bestämmer dig för att avveckla företaget måste du göra det på rätt sätt. 

Avveckla ditt företag

Behålla samma företagsnamn eller välja ett nytt? 

Det är inte säkert att du kan behålla ditt nuvarande företagsnamn. Det beror på vilken företagsform du går från och byter till. 

Du kan behålla ditt företagsnamn om du går från enskild näringsverksamhet till handelsbolag eller kommanditbolag och är kvar i samma län. Du måste dock avregistrera ditt enskilda företag.   

Om du däremot vill byta till aktiebolag är det inte säkert att du kan behålla ditt företagsnamn. Det beror på att enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag bara har skydd för sitt företagsnamn i det län där de finns registrerade, medan ett aktiebolag har rikstäckande skydd. Det innebär ditt företagsnamn måste bli godkänt i alla län. Om det finns ett liknande namn i något annat län är det inte säkert att ditt företagsnamn kan godkännas. 

Byt företagsform först när namnet är klart 

När du går över från enskild näringsverksamhet till aktiebolag bör du vänta med att avregistrera din enskilda näringsverksamhet tills du har fått ditt aktiebolag registrerat och du har överfört det mesta från din enskilda näringsverksamhet, till exempel bokföring och inventarier. Om du avregistrerar namnet på din nuvarande verksamhet först, så riskerar du att någon annan tar namnet. 

Avsluta inte ditt företag innan du har startat det nya företaget. Då kan du bokföra dina inkomster och utlägg utan uppehåll.  

Avsluta bokföringen på rätt sätt  

Om du avvecklar ditt företag måste du avsluta bokföringen på rätt sätt. Du ska göra ett sista bokslut även om du avslutar räkenskapsåret mitt under ett verksamhetsår, vilket innebär att det sista räkenskapsåret kan bli kortare än tolv månader. Tänk på att bokföra även de sista affärshändelserna och att bevara räkenskapsinformationen i minst sju år. 

Regler i bokföringslagen (1999:1078)

Vilka skatteregler som gäller beror på vilken företagsform du har idag och vilken företagsform du ska byta till.  

Överför skulder och tillgångar till det nya företaget 

Om du behöver föra över tillgångar av skattemässigt värde till den nya verksamheten behöver du kontakta Skatteverket. Reglerna skiljer sig åt beroende på vilken företagsform du har i dag och vilken din nya företagsform blir.  

Kontakta Skatteverket

Om du ändrar din verksamhet – kom ihåg att ändra SNI-koder. Det gör du enklast via Mina sidor.

F-skatt, moms, arbetsgivare och SNI-kod