Gå till huvudinnehåll

Starta och registrera aktiebolag

Starta och registrera aktiebolag

Ett aktiebolag startar du själv eller ihop med en eller flera andra. Ett aktiebolag är ett företag där delägarna, alltså aktieägarna, normalt sett inte har ett personligt ansvar för företagets skulder. Ansvaret begränsas till det kapital som satsas i företaget.

När du startar ett aktiebolag måste du ha minst 25 000 kronor i aktiekapital. Aktiekapitalet kan bestå av pengar eller egendom som är till nytta för verksamheten (apportegendom), exempelvis en bil eller en fastighet.

Sidan Betala aktier på bolagsverket.se

Be din bank om ett bankintyg

Be banken om ett bankintyg som visar att aktiekapitalet är inbetalt. I samband med att du skickar in din anmälan om att registrera ett aktiebolag ska din kontaktperson på banken utfärda ett elektroniskt bankintyg.

Om du betalar aktiekapitalet med egendom ska istället en godkänd eller auktoriserad revisor värdera egendomen för att du ska kunna använda den som aktiekapital. Då ska du skicka in ett yttrande från revisorn.

Sidan Bankintyg vid start av aktiebolag på bolagsverket.se

Hjälp att välja företagsnamn

Behöver du hjälp att välja företagsnamn? I tjänsten Hjälp att välja företagsnamn hittar du information som kan hjälpa dig när du ska välja namn till ditt företag.

Hjälp att välja företagsnamn

Du måste skriva ett speciellt dokument som beskriver att du beslutar att starta ett aktiebolag. Det kallas för en stiftelseurkund. Dokumentet ska också innehålla ett förslag på bolagsordning, det är företagets samling med regler. Styrelsen måste också upprätta ett register över företagets alla aktier och aktieägare, en aktiebok. Aktieboken är offentlig.

Sidan Stiftelseurkund för aktiebolag på bolagsverket.se

Sidan Bolagsordning för aktiebolag på bolagsverket.se

Sidan Aktiebok och aktiebrev på bolagsverket.se

Utse en styrelse och revisor

Aktiebolaget ska ha en styrelse som består av minst en styrelseledamot och en styrelsesuppleant. Om styrelsen har två eller flera styrelseledamöter ska en av dem vara ordförande.

Aktiebolag kan ha en verkställande direktör (vd), som tillsätts av styrelsen. Det flesta nystartade aktiebolag kan välja att inte ha revisor. För publika aktiebolag gäller andra regler för styrelse och revisor.

Sidan Styrelse och verkställande direktör i aktiebolag på bolagsverket.se

Sidan Revisor i aktiebolag på bolagsverket.se

3. Registrera aktiebolaget och betala avgiften på 1 900 kronor

Använd tjänsten här på verksamt.se för att skicka in en anmälan om att registrera ditt aktiebolag. Bolagsverket skickar ett registreringsbevis när företaget är registrerat. Det kostar från 1 900 kronor att registrera ett aktiebolag.

Aktiekapitalet kan, istället för pengar, bestå av egendom som är till nytta för verksamheten, exempelvis en bil eller en fastighet. Det kallas apportegendom.

Registrera aktiebolag med apportegendom

Om du inte kan använda tjänsterna kan du istället använda en blankett.

Blankett för att anmäla aktiebolag på bolagsverket.se

Aktuella handläggningstider på bolagsverket.se

Anmäl verklig huvudman samtidigt

Du anmäler verklig huvudman i tjänsten samtidigt som ditt aktiebolag. Det kostar 250 kronor att anmäla verklig huvudman.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening. De flesta nystartade aktiebolag ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket.

Om du anmäler ett aktiebolag där aktierna betalas med egendom eller skickar in en blankett till Bolagsverket ska du anmäla verklig huvudman till Bolagsverket.

Sidan Anmäl verklig huvudman på bolagsverket.se

F-skatt

När aktiebolaget har registrerats kan du ansöka om godkännande för F-skatt hos Skatteverket. Vissa av uppgifterna som du har fyllt i när du registrerade aktiebolaget hos Bolagsverket följer med till tjänsten där du ansöker om F-skatt, till exempel bolagets räkenskapsår.

Moms

Beroende av vilken verksamhet som bolaget driver kan det behöva registreras för moms. Information om olika momsregler och hur du fyller i aktiebolagets beskattningsunderlag, kommer du att få i samband med registreringen i tjänsten.

Arbetsgivare

Om bolaget ska ha anställda och betala ut löner behöver det registreras som arbetsgivare. I ett aktiebolag betraktas ägaren som en anställd och aktiebolaget betalar ut lönen. Ett företag som bara betalar ut ersättning vid ett eller ett fåtal tillfällen per år kan få en så kallad säsongsregistrering.

Om du inte kan använda tjänsten för F-skatt, moms och arbetsgivare här på verksamt.se finns det även en pappersblankett som du kan fylla i.

Blanketten Företagsregistrering (SKV 4620) på skatteverket.se

Mer om skatter och avgifter

Du kan läsa mer om hur du räknar ut din skatt och gör en preliminär inkomstdeklaration på sidan om skatter och avgifter för aktiebolag.

Skatter och avgifter för aktiebolag

Det är viktigt att du tar reda på om din verksamhet kräver tillstånd eller någon annan form av anmälan till myndigheter, kommun eller andra organisationer. Särskilda krav kan ställas på dig som ska driva verksamheten eller på lokalen som du ska använda i verksamheten.

Hitta tillstånd

Frågor och svar om att starta aktiebolag