Gå till huvudinnehåll

Starta och registrera filial

Filial är en företagsform som innebär att ett utländskt företag driver näringsverksamhet i Sverige genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning. Filialen är inte en separat juridisk person utan en del av det utländska företaget.

Det utländska företaget beslutar sig för att inleda verksamhet i Sverige genom en filial. Det utländska företaget ska utse en verkställande direktör att sköta verksamheten i Sverige och även ta reda på om filialen behöver ha revisor.

Sidan Filial på bolagsverket.se

Sidan Revisor i filial på bolagsverket.se

Den verkställande direktören anmäler filialen till Bolagsverket. Använd Bolagsverkets blankett Nyregistrering – filial, nr 887 och skicka in den i tjänsten. I och med registreringen får filialen ett svenskt organisationsnummer. Bolagsverket skickar ett registreringsbevis när filialen är registrerad.

Det kostar från 2 500 kronor att registrera en filial.

Blanketten Nyregistrering – filial, nr 887 på bolagsverket.se

Om du inte kan använda tjänsten kan du istället skicka in blanketten med post.

Aktuella handläggningstider på bolagsverket.se

Ett utländskt företag med fast driftställe i Sverige är skattskyldigt här och kan ansöka om F-skatt. Företräder du en juridisk person behöver du visa att företaget saknar skatteskulder i landet där företaget startades.

Som huvudregel är försäljning av varor och tjänster momspliktig, men det finns vissa undantag. Du ska momsregistrera din verksamhet om du avser att sälja momspliktiga varor eller tjänster i Sverige.

Utländska företag ska i de flesta fall betala arbetsgivaravgifter på löner och förmåner till anställda för det arbete som de har utfört i Sverige. Detta gäller oavsett om företaget har fast driftställe i Sverige eller inte.

Du ansöker om F-skatt och registrerar filialen för moms och som arbetsgivare i tjänsten Registrering av utländska företag hos Skatteverket.

Tjänsten Registrering av utländska företag i Sverige på skatteverket.se

Om du inte har möjlighet att använda tjänsten, finns blanketten Skatteanmälan för utländska företagare (SKV 4632).

Blanketten Skatteanmälan för utländska företagare (SKV 4632) på skatteverket.se

Läs mer om att registrera utländskt företag i Sverige

Guide för utländska företag med verksamhet i Sverige på skatteverket.se

Preliminär inkomstdeklaration

I en preliminär inkomstdeklaration fyller du i hur stor vinst du tror att filialen kommer att ha första året. Utifrån den uppgiften bestämmer Skatteverket vilken preliminär skatt som filialen ska betala. Preliminärskatten betalas löpande varje månad.

Sidan Deklarera inkomst på skatteverket.se

Det är viktigt att du tar reda på om filialens verksamhet kräver tillstånd eller någon annan form av anmälan till myndigheter, kommun eller andra organisationer. Särskilda krav kan ställas på dig som ska driva verksamheten eller på lokalen som du ska använda i verksamheten.

Hitta tillstånd

Det utländska företag som driver filialen kan behöva göra en anmälan till registret över verkliga huvudmän. Filialen är själv inte skyldig att göra någon anmälan till registret. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening.

Sidan Om verklig huvudman i filial på bolagsverket.se

Vanliga frågor om att starta en filial