Gå till huvudinnehåll

Förmåner för dina anställda

Du kan välja att ge dina anställda olika förmåner. Förmåner är alla former av ersättning för arbete som du kan ge en anställd i annat än kontanter. En förmån uppstår i princip så fort du som arbetsgivare bekostar en privat levnadskostnad åt en anställd.

Huvudregeln är att en förmån är skattepliktig om det inte särskilt reglerats att den är skattefri. Om förmånen är skattepliktig ska du som arbetsgivare betala arbetsgivaravgifter på värdet av förmånen och göra skatteavdrag för den anställda på samma sätt som när du betalar ut lön. Informera dina anställda i anställningsavtalet om villkoren för hur och när förmånerna ska betalas ut samt när de gäller eller inte gäller.

Vanliga förmåner är exempelvis

  • fri bil
  • tillgång till parkeringsplats
  • fri eller subventionerad måltid
  • fri eller subventionerad motion och friskvård
  • sjukvård
  • företagshälsovård
  • städhjälp.

Fri bil

När din anställda använder en företagsbil för privat bruk räknas det som en skattepliktig förmån, som du som arbetsgivare betalar. Det här gäller även drivmedelskostnader för körningen. Om den anställda använder en företagsbil i mindre utsträckning, så kallad ringa omfattning, är det inte en skattepliktig förmån. Med ringa omfattning menas att bilen används vid högst tio tillfällen per år och att den sammanlagda körsträckan är högst 100 mil. Resor som din anställda gör till och från arbetet räknas normalt som privata resor.

Bilförmån - för dig som är arbetsgivare hos Skatteverket

Drivmedel vid bilförmån hos Skatteverket

Motion och friskvård

Du kan välja att ge dina anställda möjligheter till friskvård. Om friskvården är av ett mindre värde och riktar sig till hela personalen är den skattefri och som arbetsgivare behöver du inte betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag.

Som arbetsgivare kan du ge dina anställda möjlighet till enklare slag av motion och friskvård på arbetsplatsen. Detta gäller också annan enklare friskvård som inte innehåller inslag av motion, men som till exempel är avstressande eller avslappnande. Om den anställda har kostnad för till exempel gym, ridlektioner eller annan motion kan arbetsgivaren mot kvitto betala ett skattefritt friskvårdsbidrag om maximalt 5000 kronor per år. Detta är ett totalbelopp som gäller den anställdas utgifter för både motion och annan friskvård.

Arbetsgivaren kan i stället för friskvårdbidrag bekosta och stå för kostnaden för till exempel ett gymkort. Bedömningen av om det är fråga om skattefri personalvårdsförmån ska i dessa fall göras baserat på om aktiviteten är av enklare slag och mindre värde. Vad som är av mindre värde finns inte fastställt som belopp men som exempel ryms ett vanligt årskort på gym inom definitionen.

I vissa fall kan en friskvårdsförmån bestå av bara en enstaka behandling eller aktivitet. För att åtgärden eller aktiviteten ska anses vara av mindre värde bör kostnaden normalt inte överstiga 1 000 kronor per tillfälle. Den totala kostnaden per år för enstaka behandlingar eller aktiviteter bör inte överstiga ett belopp som betraktas som mindre värde. Du måste också erbjuda samma förmån till alla anställda för att den ska vara skattefri.

Det är också upp till dig som arbetsgivare att bestämma vilka aktiviteter, inom ramarna för lagstiftning och praxis, som du vill godkänna. En anställd kan aldrig kräva att en arbetsgivare ska godkänna en viss aktivitet.

Mer om personalvårdsförmåner och friskvård hos Skatteverket

Hälso- och sjukvård

Fri hälso- och sjukvård är normalt en skatte- och avgiftspliktig förmån

Hälso- och sjukvård som arbetsgivaren tillhandahåller men som inte avser rehabilitering, företagshälsovård eller förebyggande behandling är en skattepliktig förmån. Till skattepliktig hälso- och sjukvård hör vanliga läkarundersökningar, allmänna hälsoundersökningar, tandvård, provtagningar, röntgen, operationer m.m.

Hälso- och sjukvård hos Skatteverket