Gå till huvudinnehåll

Redovisa och betala arbetsgivaravgifter

När du betalar ut lön och ersättning så är du som arbetsgivare skyldig att redovisa och betala in arbetsgivaravgifter och avdragen skatt till Skatteverket. Detta redovisas i en arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket. Full arbetsgivaravgift är 31,42% av bruttolön och skattepliktiga förmåner. Avgiften kan variera beroende på den anställdes födelseår.

Hur mycket är arbetsgivaravgiften?

Svep
ÅlderArbetsgivaravgift
Anställd född 1937 eller tidigare0 %
Anställd född 1938–195710,21 %
Anställd född 1958 eller senare31,42 %
Uppgift om växa-stöd10,21 %

Nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 15–18-åringar har upphört

Den 1 januari 2024 togs nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften bort för personer som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år. Det innebär att arbetsgivaravgiften för unga är 31,42 procent.

Så räknar du ut arbetsgivaravgiften

Du beräknar avgiften på den ersättning, bruttolön och skattepliktiga förmåner, som du betalar till dina anställda. Arbetsgivaravgiften består i själva verket av flera olika avgifter som ger det grundläggande sociala försäkringsskyddet. Den totala arbetsgivaravgiften är 31,42 % av din anställdas bruttolön.

Du behöver inte betala arbetsgivaravgifter eller göra skatteavdrag för en anställd om lönen inklusive förmåner kan antas bli mindre än 1 000 kronor under inkomståret.

Räkna ut vad en anställd kostar

Hur stor del av kostnaden för en anställd är arbetsgivaravgifter? Här får du hjälp att räkna ut hur mycket en anställd kan kosta.

Räkna ut vad en anställd kostar

Arbetsgivardeklaration

Du som arbetsgivare ska varje månad redovisa de ersättningar och skatteavdrag du har gjort för respektive anställd. Du lämnar enklast in arbetsgivardeklarationen digitalt.

Lämna arbetsgivardeklaration hos Skatteverket

När ska arbetsgivaravgifterna betalas?

Den 12:e varje månad (i januari och i augusti den 17:e) ska du lämna in arbetsgivardeklarationen och betala skatten och arbetsgivaravgifterna. Du betalar in pengarna till ditt företags skattekonto.

Betala arbetsgivaravgifter och skatt hos Skatteverket

Växa-stöd – lägre arbetsgivaravgift för enmansföretag som anställer sin första medarbetare

Du som har ett enmansföretag och anställer din första medarbetare ska bara betala ålderspensionsavgift (10,21 procent) på ersättning upp till 25 000 kr per kalendermånad som betalas till din första anställda. På ersättning över 25 000 kr betalar du full arbetsgivaravgift (31,42 %).

Kontrollera din rätt till växa-stöd hos Skatteverket

Nystartsjobb

Du kan få ersättning om du anställer en person som varit borta från arbetslivet under minst ett år (sex månader om hen är 20 - 25 år), eller är ny i Sverige. Ersättningen är olika hög beroende på vem du anställer och motsvarar arbetsgivaravgiften eller mer.

Du kan få det ekonomiska stödet för tidsbegränsade och tillsvidare-anställningar. Det gäller både heltid och deltid. Du som arbetsgivare måste ansöka om nystartsjobb hos Arbetsförmedlingen för den person du vill anställa och Arbetsförmedlingen måste fatta beslut innan anställningen kan påbörjas.

Läs mer om nystartsjobb hos Arbetsförmedlingen

Regionalt stöd

Du som arbetsgivare får göra avdrag från arbetsgivaravgifterna för ersättning till anställda som arbetar vid ditt fasta driftställe inom stödområden (regionalt stöd) Avdraget är 10 % av avgiftsunderlaget. Sammanlagt får avdraget uppgå till högst 7 100 kr per månad. Stödet gäller inte alla branscher.

Regional stöd hos Skatteverket

Vad är viktigt att tänka på vid utbetalning av lön

Här kan du bland annat läsa om vad som är viktigt när du betalar ut lön samt vilka olika löneformer som finns.

Vad gäller vid utbetalning av lön