Gå till huvudinnehåll

Om du får en bluffaktura

Har du fått en faktura för något du inte beställt, eller som du vilseletts att beställa? Då är det viktigt att du direkt invänder mot kravet (bestrider fakturan). Om du misstänker att det rör sig om någon form av bedrägeri ska du också polisanmäla händelsen.

Bestrid fakturan så här

Du kan bestrida en faktura på flera olika sätt, genom att skicka e-post, fax eller rekommenderat brev, eller en kombination av flera av metoderna. Undvik att skicka ett vanligt brev och att bestrida fakturan muntligt, eftersom det kan vara svårt att bevisa att brev skickats och att samtal verkligen ägt rum om motparten hävdar motsatsen.

Ditt meddelande ska innehålla

  • uppgifter om vilken faktura saken gäller – glöm inte att ange kundnummer/fakturanummer
  • att du bestrider fakturan
  • orsaken till ditt bestridande.

Skicka till den adress (post- eller e-postadress) eller till det faxnummer som företaget angivit på fakturan. Skriv tydligt att du bestrider fakturan, till exempel: ”Jag bestrider betalningsansvar beträffande fakturan xxxx, på grund av att ingen tjänst beställts.” Undvik att signera med din namnteckning, texta bara ditt eller företagets namn. Bifoga alltid en kopia av den felaktiga fakturan.

Tänk på att du måste formulera ditt bestridande efter de aktuella förhållandena. Undvik därför standardformuleringar som inte överensstämmer med ditt ärende. Har du blivit vilseledd till att beställa, är det bättre att skriva det än att hävda att ingen beställning gjorts. Om du får en betalningspåminnelse bestrider du den på samma sätt.

Spara all dokumentation

Det är viktigt att du kan styrka datum och innehåll i ditt bestridande. Spara därför en kopia på alla dina brev och meddelanden och all annan konversation med motparten.

Om ärendet trots detta skulle gå vidare till Kronofogden är det viktigt att du direkt skickar en skriftlig invändning mot fakturan direkt till Kronofogden. Oseriösa företag brukar inte vilja gå vidare så långt med ärendet.

Kan jag få en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning är en anteckning hos ett kreditupplysningsföretag om att någon inte har skött sina betalningar. Kreditupplysningsföretaget har rätt att registrera en betalningsanmärkning på den juridiska personen (det vill säga företaget) redan då ansökan från företaget som skickat fakturan registreras hos Kronofogden. Men om du har bestridit en felaktig faktura och eventuella påminnelser, innan företaget ansökt om ett betalningsföreläggande, kan Kronofogden ta bort uppgifterna som ligger till grund för betalningsanmärkningen. Glöm inte att även bestrida betalningsföreläggandet till Kronofogden.

När du invänder mot kravet om betalningsföreläggande till Kronofogden ska du beskriva varför uppgifterna är felaktiga eller missvisande och bifoga de handlingar som stödjer dina uppgifter. Du kan till exempel skicka med en kopia av det bestridande du skickade till företaget, där det framgår att du invänt mot betalningskravet.

Om företaget som skickat den felaktiga fakturan till dig finns med på Svensk Handels varningslista blockeras det av kreditupplysningsföretagen, och du får ingen betalningsanmärkning.