Gå till huvudinnehåll

Skydda ditt företag mot kapning

En företagskapning kan drabba både företag och föreningar. Risken är liten men för de som drabbas kan konsekvenserna bli stora. Genom att vara uppmärksam på tidiga varningssignaler, skaffa en digital brevlåda och använda Bolagsverkets app så kan du upptäcka kapningsförsök i tid.

Vad är företagskapning?

En företagskapning sker genom att någon på falska grunder skaffar sig rätt att företräda ditt företag. Syftet är att ta ut pengar, köpa varor via ditt företag eller använda det till annan bedräglig verksamhet.

Ett exempel på företagskapning kan vara att en bedragare anmäler sig som styrelseledamot eller en firmatecknare i ditt företag. Bedragaren kan då börja teckna avtal, beställa varor, tömma konton och agera för ditt företags räkning.

Hur kan jag skydda mig mot företagskapning?

Bästa sättet att skydda sig mot kapning är att skaffa en digital brevlåda. Då får du ett meddelande från Bolagsverket via sms eller e-post om att det har kommit in en anmälan om ändring av styrelsen eller ny adress. Då kan du snabbt agera och förhindra registrering av felaktiga uppgifter. Genom att använda digital brevlåda får du inte bara post från Bolagsverket utan även från andra myndigheter som är anslutna till tjänsten.

Film: Skydda ditt företag mot kapning

(Tid 1.04 min)

Du kan också använda Bolagsverkets app för att hålla koll på ditt företag. I appen kan du enkelt följa företagets senaste händelser och se om det exempelvis kommit in någon anmälan om styrelseändring eller ny adress. Du kan logga in när som helst med e-legitimation, Appen hittar du i App Store och Google Play.

Ladda ner Bolagsverkets app på Bolagsverkets webbplats

Varningssignaler

 • Meddelande om styrelse- eller adressändring som företaget inte har anmält.
 • Post som uteblir helt eller delvis.
 • Utebliven leverans av varor.
 • Kreditupplysning som du inte känner till.
 • Orderbekräftelse eller faktura på saker som ni inte beställt.

Om du drabbas av företagskapning

 • Agera snabbt om något verkar konstigt och du misstänker att felaktiga uppgifter blivit registrerade.
 • Kontakta Bolagsverket som kontrollerar vem som har skickat in anmälan om ändrade uppgifter. 
  Kontakta myndigheterna bakom verksamt.se
 • Gör en polisanmälan och skicka en kopia på polisanmälan till Bolagsverket.
 • Har felaktiga uppgifter registrerats ska du snabbt anmäla de riktiga uppgifterna på sidan Ändra styrelse och andra uppgifter. Om du blivit avregistrerad från företaget och inte kommer åt sidan måste du skicka in en anmälan via post och ändra tillbaka uppgifterna.
  Gå till sidan Ändra styrelse och andra uppgifter
 • Kontakta din bank, dina leverantörer, kunder och samarbetspartners och berätta vad som har hänt.