Gå till huvudinnehåll

När dina anställda jobbar på distans

Idag är det vanligt att vi arbetar på distans hemifrån. Vi kopplar upp oss och hanterar företagets information på ett sätt som varken vi eller våra it-system är vana vid. Det kan leda till negativa konsekvenser för din verksamhet, att information inte är tillgänglig när den behövs, eller att information förstörs eller förändras.

För att minska riskerna behövs tydliga och enkla rutiner som är anpassade till just din verksamhet. Du och dina eventuella medarbetare behöver veta vad som är viktigt att tänka på vid distansarbete.

Tänk på det här om du har anställda

  • Bestäm hur man får koppla upp sig till internet. Får det enbart ske via mobilen och egen mobildata eller går det bra att använda sitt hemmanätverk?
  • Alla måste kunna komma åt de resurser som de behöver för att göra sitt jobb på ett säkert sätt.
  • Säkerställ att alla känner till och förstår innebörden av rutinerna för att arbeta hemma.

Tänk på det här när du jobbar hemifrån

  • Använd inte privat utrustning för arbetsrelaterat arbete. Använd inte heller företagets arbetsutrustning för privat bruk.
  • Använd skärmlås eller logga alltid ut när du lämnar datorn.
  • Känslig information ska inte bli tillgänglig för obehöriga. Var därför extra medveten om vilken information som du hanterar digitalt, i pappersform eller i samtal på telefon och distansmöten.
  • Säkerhetsuppdatera din utrustning så fort du blir uppmanad.
  • Alla användarkonton ska ha starka lösenord. Använd gärna tvåfaktorsinloggning där det är möjligt.