Gå till huvudinnehåll

Skydda ditt företag mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Det finns risk att ditt företag utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Som företagare är du skyldig att förebygga att du utnyttjas som ett verktyg i en brottslig verksamhet. Här kan du läsa mer om vad penningtvätt och finansiering av terrorism innebär för dig som företagare, samt fördjupad information hur du kan skydda dig och ditt företag.

Vad innebär penningtvätt och finansiering av terrorism?

Penningtvätt innebär att man döljer att pengar eller andra tillgångar kommer från brottslig verksamhet. Det kan till exempel vara pengar från narkotikabrott, skattebrott eller bedrägerier som tvättas för att kunna användas i den legala ekonomin.

Finansiering av terrorism innebär att ekonomiskt stödja terrorism genom att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller annan egendom som ska finansiera terrorism. Vid finansiering av terrorism är målet att dölja penningförmedlingen fram till slutmålet.

Vissa företag har fler skyldigheter eftersom de omfattas av penningtvättslagen och måste anmäla sig till registret mot penningtvätt. På Bolagsverkets webbplats finns mer information om vilka verksamheter och tjänster som omfattas och hur du anmäler dig till registret mot penningtvätt.

Mer om vilka verksamheter som omfattas och anmäl ditt företag till registret mot penningtvätt – bolagsverket.se

Till lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism på riksdagen.se