Gå till huvudinnehåll

Planera för personalbortfall

När det är många sjuka och måste vara hemma från arbetet är det viktigt att du som företagare har en plan B, så att din verksamhet kan fungera även om det exempelvis blir personalbrist eller brist på vissa varor.

Planera för att din verksamhet ska fungera  –  kontinuitetshantering

Kontinuitetshantering är ett sätt att säkerställa att ditt företag kan fortsätta att fungera vid störningar. Det handlar om att planera för att kunna upprätthålla din verksamhet på en acceptabel nivå, oavsett vad som händer. Exempel på störningar kan vara att din personal inte kommer till jobbet, att lokalerna inte går att använda, eller att leveranser av viktiga varor och tjänster inte kommer fram. Kontinuitetshantering handlar helt enkelt om att skapa en plan B för att du ska vara bättre förberedd vid olika störningar.

Viktigt att tänka på när du skapar din plan B

  • Vad behöver din verksamhet för att fungera?
  • Vad kan påverka din verksamhet?
  • Vilka åtgärder behöver du vidta?

Filmer – bli bättre förberedd på det oförutsedda

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram filmer som kan vara till hjälp när du planerar och förbereder dig inför oförutsedda händelser.

Filmer på MSB:s Youtubekanal

Beredskap för företag - Om att säkerställa personal (längd: 1:05 min)
Beredskap för företag – kontinuitetshantering (Längd: 3:02 min) 

Filmer på msb.se

Fyra företagare från olika branscher berättar varför de tycker att det är viktigt att arbeta med beredskap

Fördjupad information om hur du förbereder dig

På MSB.se hittar du mer information, utbildningsmaterial och lathundar som kan vara till hjälp när du gör en plan för oförutsedda händelser.

Minska företagets sårbarhet