Gå till huvudinnehåll

Förbered ditt företag för klimatförändringar

Det är viktigt att du som företagare försöker förbereda ditt företag mot de händelser som kan inträffa på grund av klimatförändringarna. Genom att vara förberedd minskas sårbarheten vid till exempel extrema väderhändelser, översvämningar och strömavbrott.

Hur kan klimatförändringar påverka din verksamhet?

Klimatförändringarna innebär bland annat mildare och blötare vintrar, stigande havsnivåer, ändrade flöden i vattendragen, längre perioder av torka och sannolikt fler tillfällen med extremt väder. Klimatförändringarna kan i praktiken innebära att det blir vanligare att du som företagare drabbas av transportstörningar, brist på råvaror och komponenter samt skador på fastigheter.

Det här kan du göra för att minska sårbarheten i ditt företag

Nedan är några förslag på vad du som företagare kan göra för att komma igång med att förbereda ditt företag och minska sårbarheten för de händelser som kan inträffa på grund av klimatförändringarna. Längre ner på sidan hittar du länkar till andra myndigheter för mer fördjupad information. Du kan också kontrollera om din kommun har information om hur du kan förbereda dig om något oförutsett skulle inträffa till följd av klimatförändringar.