Gå till huvudinnehåll

Ta in en praktikant

Genom att ta in en praktikant får både du och personen möjlighet till en prova-på-period som i bästa fall leder till en anställning.

Arbetsförmedlingens stöd, arbetspraktik, kan hjälpa unga att komma ut i arbetslivet, långtidsarbetslösa att få en nystart eller fungera som en prova-på-period. Praktikanten får aktivitetsstöd av Försäkringskassan och är försäkrad för arbetsskada.

Vad innebär praktik?

Praktik innebär att den arbetssökande provar på att arbeta på en arbetsplats för att få arbetslivserfarenhet och handledning. Praktiken kan vara upp till sex månader och bestäms utifrån praktikantens behov. Du behöver inte betala lön eller arbetsgivaravgifter utan praktikanten får aktivitetsstöd från Försäkringskassan och är också försäkrad för arbetsskada.

Kan jag ta emot en praktikant?

Du kan ta emot en praktikant om du är en privat eller offentlig arbetsgivare. Det är viktigt att du kan erbjuda praktikanten en handledare eller mentor under praktikperioden.

Om arbetspraktik hos Arbetsförmedlingen

Praktikanter från skolor

Du kan även ta in en praktikant som studerar en viss utbildning som är relevant för den bransch som ditt företag verkar inom. På vissa utbildningar är praktik en obligatorisk del av utbildningen och kallas ibland för arbetsplatsförlagd utbildning (APL) eller lärling.

Kraven som ställs på dig som arbetsgivare och på ditt företag som praktikplats kan skilja sig åt och praktikperioderna varierar mellan olika utbildningar och skolor.

Ta in en lärling

Inom vissa yrkesutbildningar kan det ingå en lärlingsutbildning. Det innebär att mer än hälften av utbildningen är förlagd på en arbetsplats. Du som arbetsgivare kan få statsbidrag för att ta emot en lärling.

Det är upp till respektive skola att skaffa apl-platser till sina elever. Om ditt företag är intresserad av att ta emot en praktikant eller lärling kan du höra av dig till huvudmannen som är kommunen eller till en fristående skola.

APL och praktik hos Skolverket