Gå till huvudinnehåll

Anställa i utländskt företag

Som alternativ till att sända ut en anställd för arbete i ett annat land kan det bli aktuellt att erbjuda en anställning vid ditt företags utländska dotterbolag, ditt utländska joint venture-bolag eller kanske hos en samarbetspartner i utlandet. Eftersom dessa bolag är utländska påverkar det den anställdas trygghet och anställningsförhållanden.

Reglerna om utsändning gäller inte för den som är anställd av en utländsk arbetsgivare. Regler gällande arbetstid, semester med mera kan också skilja sig från vad svenska regler säger.

När den anställda är anställd i ett utländskt bolag omfattas hen normalt av det aktuella landets lagar och regler. För den anställda är det därför viktigt att ta reda på hur landets socialförsäkring och skattesystem fungerar.

För den anställda är det också viktigt att förhandla om villkor för anställningen. Beroende på vilka lagliga förmåner som finns i det nya arbetslandet kan hen behöva komplettera med försäkringar, pensionsrätter och så vidare.

Den som planerar att bo utomlands under minst ett år ska lämna Anmälan – Flyttning till utlandet (SKV 7665) till Skatteverket.

Blankett Anmälan - Flyttning till utlandet (SKV 7665) hos Skatteverket

Skattskyldighet

En svensk medborgare ska vid kortare tids arbete utomlands beskattas för inkomsten i Sverige. Om arbetet utomlands pågår sex månader eller längre kan inkomsten vara skattefri i Sverige enligt sexmånadersregeln eller ettårsregeln

Den som arbetar utomlands ska ändå lämna svensk inkomstdeklaration och i den svenska deklarationen ska hen ta upp inkomsterna från sin utländska arbetsgivare. Interna regler och skatteavtal reglerar beskattningen. Du kan läsa mer om utlandsarbete som pågår under högst sex månader på Skatteverkets webbplats.

Sexmånadersregeln och ettårsregeln hos Skatteverket
Om kortare utlandsarbete hos Skatteverket

Socialförsäkring

En anställd kan bara omfattas av ett lands socialförsäkringssystem – i regel gäller arbetslandets försäkring. Undantag finns inom EU/EES. Om en svensk medborgare anställs av en utländsk arbetsgivare för arbete utomlands omfattas hen som huvudregel av arbetslandets socialförsäkringssystem.

Det innebär bland annat att den anställda slutar tjäna in pension vid flytten från Sverige. Den anställda bör därför ha med det i beaktande vid förhandling av anställningsvillkoren, så att viss kompensation kan avtalas. Den anställda ska anmäla utlandsvistelsen till Försäkringskassan redan före utresan.

För att få reda på vilket lands socialförsäkring den anställda omfattas av kan du kontakta Försäkringskassan.

Vad gäller i de olika EU-länderna - hos Ditt Europa
Om utlandsarbete hos Försäkringskassan
Kontakta Försäkringskassan

Utomlands bosatta

Personer som skattemässigt är bosatta utomlands och som är anställda av en utländsk juridisk person omfattas inte alls av svenska regler. Det innebär att om en anställd är medborgare i det land där arbetsplatsen ligger, så omfattas hen av de lagar och regler som gäller i det aktuella landet.

Du kan kontrollera vad som gäller i ditt fall genom Skatteverkets översikt om internationella anställningar.

Gå till översikt om internationella anställningar hos Skatteverket