Gå till huvudinnehåll

Anställa med ekonomiskt stöd

När du anställer en person som av olika anledningar har svårare att komma in på arbetsmarknaden har du möjlighet att få ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen. Har du ett enmansföretag kan du få tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter från Skatteverket för den första personen som du anställer. Hos Försäkringskassan kan du få ersättning för höga sjuklönekostnader.

Att anställa med stöd gör det möjligt för dig att få värdefull kompetens till ditt företag. Det kan handla om nyanlända, unga, långtidsarbetslösa eller personer med funktionsnedsättning. Vilket ekonomiskt stöd du kan få beror både på dig som arbetsgivare och den arbetssökande behov. 

Anställa med stöd hos Arbetsförmedlingen

Nystartsjobb

Du som vill anställa en person som varit arbetslös länge eller är nyanländ i Sverige har möjlighet att få ekonomiskt stöd som lägst motsvarar summan av arbetsgivaravgiften.

Nystartsjobb hos Arbetsförmedlingen

Introduktionsjobb

När du behöver rekrytera inom ett bristyrke kan introduktionsjobb vara ett lämpligt val. Den du väljer att anställa kan kombinera sin tid hos dig med en utbildning som passar dina behov som arbetsgivare. Du kan få ersättning med upp till 80 % av lönekostnaden. 

Introduktionsjobb hos Arbetsförmedlingen

Lönebidrag

Du kan söka lönebidrag när du anställer en person med funktionsnedsättning. Lönebidraget är till för att kompensera för anpassningar som kan behövas på arbetsplatsen. 

Lönebidrag hos Arbetsförmedlingen

Yrkesintroduktionsanställning

Med hjälp av yrkesintroduktion kan du som arbetsgivare anställa någon som får praktisk erfarenhet och utbildning eller handledning hos dig. Arbetsförmedlingen bidrar med en del av lönekostnaden.

Yrkesintroduktionsanställning hos Arbetsförmedlingen

Arbetspraktik

Arbetspraktik innebär att en arbetssökande praktiserar på en arbetsplats för att få arbetslivserfarenhet och praktisk erfarenhet inom ett yrke. Praktikanten får aktivitetsstöd av Försäkringskassan och är försäkrad för arbetsskada. Du betalar inga arbetsgivarkostnader för den som gör arbetspraktik.

Om arbetspraktik hos Arbetsförmedlingen

Växa-stöd – lägre arbetsgivaravgift för enmansföretag som anställer sin första medarbetare

Om du har ett enmansföretag och uppfyller vissa villkor kan du få lägre arbetsgivaravgifter för din första anställda (så kallat växa-stöd). Den tillfälliga sänkningen infördes den 1 januari 2017 för enskild näringsidkare och utvidgas den 1 januari 2018 till att omfatta även aktiebolag och handelsbolag. Lagen är tillfällig.

Sök Växa-stödet

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Alla arbetsgivare har ett grundskydd mot höga sjuklönekostnader. Skyddet innebär att du som arbetsgivare kan få ersättning för årliga sjuklönekostnader som överstiger en viss nivå. Du behöver inte ansöka om ersättningen. Fyll i dina sjuklönekostnader i arbetsgivardeklarationen som du lämnar in till Skatteverket. Skatteverket skickar uppgifterna vidare till Försäkringskassan som beräknar vilken ersättning du kan få. Skatteverket betalar sedan ut det beloppet till ditt skattekonto. 

Om din medarbetare ofta är sjuk finns ett särskilt högriskskydd. Särskilt högriskskydd är något som din medarbetare ansöker själv om hos Försäkringskassan. När din medarbetare fått beslutet innebär det att du som arbetsgivare kan få ersättning för dina sjuklönekostnader om medarbetaren riskerar att ha långa sjukperioder eller riskerar att vara sjuk ofta. Medarbetare som är sjuka ofta kan dessutom slippa karensavdrag.

Om din medarbetare behöver anpassningar eller arbetshjälpmedel kan du få bidrag för det. Om medarbetaren har jobbat hos dig i mer än 12 månader, kan Försäkringskassan betala ut bidraget. Om din medarbetare är nyanställd ansöker du om bidrag hos Arbetsförmedlingen.

Du kan beräkna dina sjuklönekostnader och se om du har rätt att få ersättning hos Försäkringskassan.

Beräkna dina kostnader hos Försäkringskassan