Gå till huvudinnehåll

Bli ett hållbart företag

Bli ett hållbart företag

För att företaget ska bli hållbart behöver du ta reda på företagets hållbarhetspåverkan. Du behöver också organisera företaget så att alla funktioner arbetar med hållbarhet som drivkraft, sätta tydliga mål för hållbarhetsarbetet och mäta och följa upp framstegen regelbundet.

Företagets egen påverkan

Om du inte tidigare jobbat med hållbarhet i ditt företag behöver du börja med att ta reda på vilka områden inom hållbarhet som har störst betydelse för din verksamhet och vad du vill uppnå. Om ditt företag redan har ett hållbarhetsarbete behöver du regelbundet se över och uppdatera analysen av företagets påverkan, omvärldsanalysen och intressentanalysen.

Hur hållbart är ditt företag?

Organisation

För att lyckas med hållbarhetsarbetet är det viktigt att den som driver företaget tydligt visar att hållbarhet är viktigt och ska genomsyra alla delar av företaget. Genom att prata om hållbarhet kan du som är företagsledare eller har en annan ledande roll skapa driv och innovation kring frågan bland medarbetarna. Ett öppet sinne för förändring och att våga prova sig fram är också framgångsfaktorer.

Hållbar organisation

Målsättning och uppföljning

Genom att sätta tydliga mål för hållbarhetsarbetet, mäta utfallet och redovisa detta regelbundet stärker du förutsättningarna för att nå ett bra resultat. Samtidigt skapar du möjligheter till lärande och förändring, ökar insyn och trovärdighet, och stärker varumärket gentemot kunder och medarbetare.

Sätt mät- och hållbara mål

Lagstiftning inom hållbarhetsområdet

Det kan vara så att ditt företag, direkt eller indirekt, påverkas av kommande eller befintlig EU-lagstiftning inom hållbarhetsområdet. Branschorganisationen Företagarna har tagit fram korta sammanfattningar av relevanta regelverk och kan ge dig som företagare en överblick över de krav som gäller nu och vilka krav som förväntas komma.

Hållbarhet på foretagarna.se

Film: Sju smarta tips om hållbart företagande

Här är sju konkreta tips på hur du kan göra för att minska ditt företags påverkan på miljön och samhället men också hur du kan göra din affärsidé långsiktig, relevant och konkurrenskraftig.

Film: Få inspiration av två företagare som jobbar med hållbarhet i sina verksamheter

Hur fungerar hållbart företagande i praktiken? Här får du veta hur företaget Essem Design jobbar med till exempel livscykelperspektivet och hur företaget RSCUED har cirkularitet i fokus när det gäller matsvinn.